HOME  |   SHOP Kitchen & Tableware  |   FOOD  |   TRAVEL  |   PhotoGraphics  |   INFO  |  

Lettering by Spijks

Lettering by Spijks

In het verlengde van mijn ontwerpprojecten ben ik door mijn maandelijkse Scrawlerbox meer bezig met handlettering. Op Instagram vond ik een mooie uitdaging in het Nederlands Doe mee en gebruik #dutchletteringchallange op Instagram

Het is leuk om ook hier mijn werk te delen.

Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering Spijks Handlettering